HMS-kort for Renholdsnæringen
Skip Navigation Links.

English 

Driftsmeldinger

INNFØRING AV KORTBETALING
Oberthur Technologies Norway AS har fra Januar 2016 innført kortbetaling
Statlige og Kommunale virksomheter beholder fakturaordning - ta kontakt med oss på TLF: 820 77 306 eller chat, og oppgi org.nummer for å bli lagt til i fakturaordningen.

NB! Godkjent kvittering/faktura ved kortbetaling kan skrives ut fra www.renholdkort.no. Gå inn på "Mine Ordre" og ta utskrift av aktuell ordre. Da viser ordren reelt beløp trukket for HMS kort som er godkjent og sendt. (Avslått kort er utlignet til 0,-)

KUN KB4 PAPIRSKJEMAER KAN BENYTTES FRA 01.10.2016 , I TILLEGG TIL VANLIGE NETTBESTILLINGER PÅ WWW.RENHOLSKORT.NO

Veiledning til renholdskort.no

 1. Innledning
 2. Hvordan lage brukerkonto for bestilling av HMS-kort (renholdskort)
 3. Hvordan bestille HMS-kort til deg selv og dine ansatte
  1. Bestilling av HMS-kort elektronisk
  2. Bestilling av HMS-kort på papirskjema (KB3)
  3. Kvittering på bestilling
 4. Nettbutikk
 5. Mine ordre
 6. Mine kort
 7. Opphør av arbeidsforhold
 8. Tap av HMS-kort

1. Innledning

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pålagt å utstyre alle sine arbeidstakere som utfører renholdsarbeid med HMS-kort. HMS-kort skal også brukes av innehaver i enkeltpersonforetak.

 • Virksomheten må først sende inn søknad om godkjenning av renholdsvirksomheten til Arbeidstilsynet via Altinn eller per post.
 • Virksomheten kan ikke starte opp med HMS-kort bestilling, før de har mottatt brev fra Arbeidstilsynet om at de er klarert for å starte med kortbestilling.

2. Hvordan lage brukerkonto for bestilling av HMS-kort (renholdskort)

 • Gå til www.renholdskort.no
 • Trykk på “Registrer Bestiller-ID”
 • Fyll inn fødselsnummer og organisasjonsnummer i feltene

Virksomheten må ha en gyldig e-postadresse hvor den kan motta sin Bestiller-ID fra kortutsteder.

Du vil motta e-post med Bestiller-ID fra www.renholdskort.no straks etter registrering, dersom alt er OK. 

Kriterier for utstedelse av Bestiller-ID

 • Gyldig e-postadresse for mottak av Bestiller-ID, tilbakemelding om avvisninger av kort i bestilling/kvitteringer fra renholdskort.no.
 • Bestiller må være registrert i Folkeregisteret for å opprette brukerkonto. Dersom bestiller har statsborgerskap utenfor EØS-området, blir "arbeidsadgang" sjekket opp mot UDI sitt register.
 • Virksomheten som bestiller arbeider for må være registrert i Enhetsregisteret og i MVA-registeret (Merverdiavgiftsregistret).
 • Ansettelsesforholdet mellom virksomheten og bestiller må finnes i enten NAV Aa-registeret (Arbeidsgiver-/ arbeidstakerregisteret) eller i SFU (Sentralskattekontoret for utenlandssaker).
 • Er virksomheten unntatt registrering i NAV Aa-registeret eller MVA-registeret, må du ta kontakt med Arbeidstilsynet på e-post post@arbeidstilsynet.no. Merk innsending med referansenummer eller organisasjonsnummer.

Brukerkonto blir verifisert mot offentlige registre, og når verifisering er gjort, sendes en kvittering til oppgitt e-post. 2 alternativer:

 • Godkjent søknad, med informasjon om Bestiller-ID og passord.
 • Avslag på søknad, med informasjon om å ta kontakt med respektive registre for å oppdatere og komplettere opplysninger. (Det må søkes på nytt når informasjonen er oppdatert)

Oberthur Technologies som utsteder Bestiller-ID og HMS-kort er ikke ansvarlig for opplysningene i de offentlige registrene. Ved eventuelle avslag som følge av registerinformasjon, må foretakene henvende
seg til respektive registre for å få korrigert/oppdatert informasjonen, før det eventuelt kan søkes på nytt.

3. Hvordan bestille HMS-kort til deg selv eller til din(e) arbeidstaker(e)

Når du har mottatt Bestiller-ID og passord, kan du bestille HMS-kort på vegne av virksomheten, til alle ansatte i samme virksomhet.

Enten du velger å bestille HMS-kort via www.renholdskort.no eller ved hjelp av skjema (KB3) skal komplett bestillingen inneholde:

 • Bestiller-ID
  • Registreres automatisk ved bestilling på renholdskort.no.
  • Påføres manuelt på alle skjema.
 • Bilde
  • Skal ikke være eldre enn 3 år.
  • Skal tas forfra med lys bakgrunn.
  • Må være riktig belyst, uten skygge bak hodet.
  • Personen må ikke bære hodeplagg eller fargede brilleglass.
  • Bildet må være skarpt.
 • Signatur
  • Bør skrives med sort penn/kulepenn.
 • Kopi av gyldig legitimasjon
  • For norske statsborgere: pass, førerkort (utstedt etter 1998) eller bankkort fra norske banker med identitet for innehaver.
  • For utenlandske statsborgere: Offentlig aksepterte ID-kort, pass, førerkort som har tilsvarende sikkerhet som norske ID-kort av samme type.

Bestiller skal sørge for nødvendig identitetskontroll av vedkommende arbeidstaker før bestilling av kort.

Følgende kriterier må være oppfylt for å få utstedt HMS-kort:

 • Komplett bestilling
 • Kortinnehaver må være registrert i Folkeregisteret / eller ha mottatt et D-nummer fra SFU.
 • Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsmanntallet.
 • Kortinnehaver og Foretaket må være knyttet sammen i enten NAV Aa-registeret (Arbeidstaker-/ arbeidsgiverregisteret) eller i SFU (Sentralskattekontoret for utenlandssaker).

Oberthur Technologies som utsteder HMS-kort, er ikke ansvarlig for opplysningene i de offentlige registrene. Ved eventuelle avslag som følge av registerinformasjon, må foretakene henvende seg til respektive registre for å få korrigert/oppdatert informasjonen, før det eventuelt kan søkes på nytt.

OBS!! Det blir ikke generert ny kortbestilling automatisk når registerinformasjon blir oppdatert. Bestiller må derfor logge seg på www.renholdskort.no og lage en ny kortbestilling på aktuelle kortmottagere som fikk avslag.

Korttyper

 • Bransjekodet HMS-kort med magnetstripe, Mifare 1K RFID (kontaktløs brikke)

Bransjekoding

Bransjekoding innebærer at kortet kodes med personalisert innhold for kortinnehaver. Kortet kodes på et format som er utarbeidet av Bransjen, og er ment til bruk i adgangssystemer og ved automatisk innlesing av personinformasjon på kortet.

Følgende informasjon blir lagret i minnebrikken på kortet:

 • Fornavn og etternavn
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Organisasjonsnummer og -navn
 • Kortnummer
 • Utløpsdato

Bransjekodede kort vil i tillegg få en strekkode bak på kortet, samt koding av magnetstripen. Strekkode og magnetstripe vil inneholde en kombinasjon av organisasjonsnummer/kortnummer.

3.1 Bestilling av HMS-kort elektronisk

 1. Logg inn på www.renholdskort.no med Bestiller-ID og passord.
 2. Trykk på “Bestille HMS-kort”
 3. Tast inn Personnummer/D-nummer, trykk “Neste”.
 4. Last opp bilde, signatur og kopi av gyldig legitimasjon, trykk “Neste”.
 5. Velg korttype og leveringsadresse, trykk “Neste”.
 6. Kortet er nå lagt i handlekurven. Trykk “Bestill flere kort” (trinn 1 - 4 repeteres) eller “Neste”.
 7. Velg evt. produkter fra nettbutikken, trykk “Neste”.
 8. Velg betalingsmåte (kort eller faktura), og felles leveringsadresse (adresse hvor varer fra nettbutikk og HMS-kort uten spesifikk leveringsadresse sendes til), trykk “Neste”.
 9. Ordreoversikt på denne bestillingen. Verifiser varer og leveringsadresse. Fjern artikler fra ordren. Trykk “Neste” for å betale.
 10. Betaling
  • Betaling med kort: Velg korttype, tast inn kortnummer, utløpsmåned og år, og CVC (Verifiseringsnummer for kredittkort eller debetkort - tre siste sifre som står i signaturruten på baksiden av kortet for Visa/Mastercard, eller firesifret nummer som står på fremsiden av American Express). Trykk “Bekreft betaling”.
  • Betaling med faktura: Fakturaadresse kommer automatisk, samme adresse som er registrert på bestiller (kan ikke endres i dette bildet) Kredittsjekk utføres dersom ordren overskrider 2000,-. Trykk “Bekreft” eller “Avbryt”.

Når betaling er bekreftet, er ordren satt i bestilling. Ordrenummer kommer opp på skjermen, og kvittering sendes på e-post til bestiller.

Etter ordremottak i Oberthur Technologies, skal opplysningene kontrolleres mot offentlige registre. Etter denne kontrollen, sendes en ny bekreftelse til bestiller, med informasjon om hvilke kort som blir produsert, og hvilke kort som ble avvist på grunn av feil og mangler.

Virksomheten må selv rette opp i feil (ta kontakt med aktuelt register for å korrigere opplysninger) eller mangler (laste opp nytt bilde/ny signatur) før kortene sendes til rebestilling.

3.2 Bestilling av HMS-kort på papirskjema - KB4 (erstatter tidligere skjema KB3)

En komplett HMS-kortbestilling består av skjema:

 • Bestillingsskjema med Bilde, Signatur og Kopi av Legitimasjon (KB4-skjema)

Skjema tilsendes virksomheten ved å ta kontakt med Arbeidstilsynets sentralbord på telefon + 47 73 19 97 00.

OBS!! Kun originalskjemaer kan benyttes!

Sendes til:
Oberthur Technologies, Renholdskort
Postboks 8113
4068 Stavanger

HUSK å påføre Bestiller-ID på skjema før innsending.

3.3 Kvittering på bestilling

Etter at bestilling er fullført, vil det komme en kvittering på skjerm/e-post på at bestillingen er mottatt. Opplysningene skal så kontrolleres mot offentlige registre.

Etter kontrollen sendes ny kvittering på e-post til bestiller:

 • Godkjente kort-bestillinger
  • Kort blir produsert og utsendt.
 • Avviste kort-bestillinger
  • Virksomheten må henvende seg til aktuelt register for å korrigere opplysninger, før det kan bestilles opp kort på nytt.
  • Virksomheten må evt. sende inn nye bilder, dersom innsendte bilder ikke ble godtatt.
  • Bestiller er ansvarlig for å distribuere kvittering til hver enkelt kortinnehaver, da kortinnehaver må kunne fremvise kvittering ved kontroll fra Arbeidstilsynet.

4. Nettbutikk

Her legger vi ut produkter med tilknytting til HMS-kort.

Kjøp av tilleggsprodukter kan gjøres uavhengig av HMS-kortbestilling. Trykk på “Nettbutikk” for å gå rett til butikken.

5. Mine Ordre

Her kan du søke opp egne ordre eller ordre bestilt av andre i samme virksomhet.

Herfra kan du gå videre inn på ordredetaljer og kortdetaljer.

Ordredetaljer gir deg muligheten til å sjekke:

 • Ordrestatus
 • Leveringsadresse
 • Bestillingskilde
 • Ordreinnhold
 • Muligheten til å rebestille kort
 • Kortdetaljer gir deg muligheten til å sjekke:
  • Kortinformasjon
  • Informasjon om kortinnehaver
  • Leveringsadresse
  • Ordrenummer
  • Endre status på kort - Tapt/funnet, sperret, makulert
  • Mulighet for å rebestille kort

6. Mine kort

Her kan du søke direkte på HMS-kort utstedt i virksomheten.

Mange søkemuligheter:

 • Fødselsnummer
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Kortnummer
 • Fødselsdato
 • Nasjonalitet
 • Kjønn
 • Ordrenummer
 • Ordredato

Samme muligheter som på “Mine ordre”. Du kan gå inn på både ordredetaljer og kortdetaljer.

7. Opphør av arbeidsforhold

Ved opphør av arbeidsforhold skal arbeidstaker levere HMS-kort til arbeidsgiver. Arbeidsgiver/virksomhetens bestiller må deretter logge seg inn på www.renholdskort.no og markere kortet som makulert. Dette gjør man på følgende måte:

 • Gå inn på www.renholdskort.no.
 • Logg inn med Bestiller-ID og passord.
 • Søk opp kortet under “Mine Kort”, og marker kortet som sperret.

Kortet skal deretter sendes til Oberthur Technologies for makulering.

Oberthur Technologies, Renholdskort
Postboks 8113
4068 Stavanger

8. Tap av HMS-kort

Hvis et kort blir “tapt eller stjålet” skal dette umiddelbart registreres som “tapt” på www.renholdskortkort.no.

 • Logg inn med Bestiller-ID og passord.
 • Søk opp kortet under “Mine kort”, og marker kortet som tapt/stjålet.
 • Her kan du også rebestille kort til kortinnehaver.

Dersom kortet kommer til rette igjen etter at det er utstedt et nytt, skal det gamle kortet sendes til Oberthur Technologies for makulering.

Oberthur Technologies, Renholdskort
Postboks 8113
4068 Stavanger

OBERTHUR TECHNOLOGIES NORWAY AS, Organisasjonsnummer: NO936441114MVA
Chat er åpen på hverdager mellom 8.30 og 15.30

Spørsmål om forskriften, godkjenningsordningen, eller vil du sende kortbestilling på papirskjema?
Kontakt: ARBEIDSTILSYNET

Utdypende informasjon om ordningen finnes på:
www.arbeidstilsynet.no


Spørsmål om bestilling:

OBERTHUR'S
SERVICETELEFON:

TLF: 820 77 306


 For CHAT - se nederst på siden!
(OBS! Betjent i samme tidsrom som telefonen)

Betjent hverdager
Kl. 08.30 - 11.00
Kl. 11.30 - 15.30

Samtalen koster kr. 14,- pr. min.
fra du velger tjeneste.
(Kun tilgjengelig fra Norge)

 
KORTBETALING
Fra 1. januar 2016 vil Oberthur Technologies Norway AS innføre kortbetaling for all produksjon av HMS-kort på www.renholdskort.no. 

www.renholdskort.no gjør online oppslag mot Brønnøysundregisteret i det øyeblikket en ordre blir bekreftet.
Sjekk at adressen stemmer eller kontakt Brønnøysund for å rette opp i dette.


PRIS
Fra 1. mars 2017 blir pris på Renholdskort indeksregulert.
Ny pris NOK 147,02 eks MVA + Porto.