HMS-kort for Renholdsnæringen
Skip Navigation Links.

English 

Driftsmeldinger

INNFØRING AV KORTBETALING
Oberthur Technologies Norway AS har fra Januar 2016 innført kortbetaling
Statlige og Kommunale virksomheter beholder fakturaordning - ta kontakt med oss på TLF: 820 77 306 eller chat, og oppgi org.nummer for å bli lagt til i fakturaordningen.

NB! Godkjent kvittering/faktura ved kortbetaling kan skrives ut fra www.renholdkort.no. Gå inn på "Mine Ordre" og ta utskrift av aktuell ordre. Da viser ordren reelt beløp trukket for HMS kort som er godkjent og sendt. (Avslått kort er utlignet til 0,-)

KUN KB4 PAPIRSKJEMAER KAN BENYTTES FRA 01.10.2016 , I TILLEGG TIL VANLIGE NETTBESTILLINGER PÅ WWW.RENHOLSKORT.NO

Veiledning for bruk av skjema

For å registrere seg som bestiller må skjemaet Registrering av bestiller benyttes. Fyll ut skjemaet og send dette til Oberthur Technologies. Hvis søknaden blir godkjent vil du få tilsendt en bestilleridentitet på e-post adressen du oppgav.

Bestilleridentiteten (Bestiller-ID) må fylles ut på bestillingsskjemaene når ID-kort skal bestilles. Hvis denne informasjon mangler vil ikke bestillingen godkjennes.

En komplett ID-kortbestilling består av to skjema:

  1. Bestilling av ID-kort
  2. Kopi av gyldig legitimasjon

Legg merke til at det er kortmottakers organisasjonsnummer og fødselsnummer/D-nummer som skal fylles inn på bestillings- og legitimasjonskopiskjemaene. Hvem som bestiller bestemmes ut fra Bestiller IDen som fylles ut.

For veiledning til utfylling, se instrukser på baksiden av skjemaene. Instruksene kan du også lese her:
Instruksjoner til Bestillerskjema
Instruksjoner til Bestilling av ID-kort
Instruksjoner til Kopi av gyldig legitimasjon

For eksempler på ferdig utfylte skjema, klikk på følgende lenker:
Eksempel på utfylling av Bestillerskjema (PS! Vi anbefaler registrering via nett)
Eksempel på utfylling av kortbestillingsskjema
Eksempel på utfylling av Legitimasjonskopiskjema

Husk at en kortbestilling må bestå av både et kortbestillingsskjema og et legitimasjonskopiskjema for å være gyldig. Ikke fest skjemaene sammen med binders, stifter, tape eller lim. Hvilke skjema som hører sammen blir automatisk detektert.

Du kan også ta kontakt med vår helpdesk for veiledning eller hjelp til utfylling.

For mer informasjon om bestillerregistrering, søknad og bestillingsmåter etc. se vår Veiledning.
Skjema kan hentes på ditt nærmeste Arbeidstilsynskontor.

MERK! Hvis du fått avslag på søknaden på nettet pga av feilaktige registerdata, så vil du få samme resultat ved innsending av skjema. Du må sørge for å få rettet dataene i de aktuelle registrene før du forsøker igjen. Merk også at det kan ta opptil én uke fra du melder registrerendringen frem til endringen trer i kraft. Vi anbefaler ellers at du registrerer deg som bestiller på nett, da dette gir en mye raksere tilbakemelding enn ved innsending av skjema.

OBERTHUR TECHNOLOGIES NORWAY AS, Organisasjonsnummer: NO936441114MVA
Chat er åpen på hverdager mellom 8.30 og 15.30

Spørsmål om forskriften, godkjenningsordningen, eller vil du sende kortbestilling på papirskjema?
Kontakt: ARBEIDSTILSYNET

Utdypende informasjon om ordningen finnes på:
www.arbeidstilsynet.no


Spørsmål om bestilling:

OBERTHUR'S
SERVICETELEFON:

TLF: 820 77 306


 For CHAT - se nederst på siden!
(OBS! Betjent i samme tidsrom som telefonen)

Betjent hverdager
Kl. 08.30 - 11.00
Kl. 11.30 - 15.30

Samtalen koster kr. 14,- pr. min.
fra du velger tjeneste.
(Kun tilgjengelig fra Norge)

 
KORTBETALING
Fra 1. januar 2016 vil Oberthur Technologies Norway AS innføre kortbetaling for all produksjon av HMS-kort på www.renholdskort.no. 

www.renholdskort.no gjør online oppslag mot Brønnøysundregisteret i det øyeblikket en ordre blir bekreftet.
Sjekk at adressen stemmer eller kontakt Brønnøysund for å rette opp i dette.


PRIS
Fra 1. mars 2017 blir pris på Renholdskort indeksregulert.
Ny pris NOK 147,02 eks MVA + Porto.