HMS-kort for Renholdsnæringen
Skip Navigation Links.

English 
Registrer bestiller-ID Kontaktopplysninger Kvittering

Registrer bestiller-ID

Her søker du om å bli registrert som bestiller for ID-kort til Renholdsnæringen.
I den forbindelse må du være oppmerksom på følgende:

  • Virksomheten må ha mottatt særskilt melding om at ID-kort bestilling kan påbegynnes 
  • Det er kun dersom du er utpekt som bestiller av foretaket du er ansatt i at du kan registrere deg som bestiller.
  • Du må ha en gyldig e-post adresse.
  • Du må ha et fødselsnummer som er registrert i Folkeregisteret.
  • Foretaket du er ansatt i må være registrert i Enhetsregisteret og MVA-manntallet.
  • Ansettelsesforholdet mellom deg og foretaket må være registrert enten i AA-registeret (Arbeidsgiver-/ arbeidstakerregisteret) eller SFU (Sentralskattekontoret for utenlandssaker).
Dersom du eller ditt foretaket ikke oppfyller disse kriteriene vil du ikke kunne registrere deg som bestiller.

Vennligst oppgi ditt fødselsnummer og organisasjonsnummer til foretaket du er ansatt i for å starte bestillerregistreringen.

Fødselsnummer / D-nummer
(11 siffer)
Orgno
 
Tast inn teksten under i tekstfeltet under. Hva er dette?
CAPTCHA Code Image
(Det er ingen forskjell på store og små bokstaver) Lag ny
OBERTHUR TECHNOLOGIES NORWAY AS, Organisasjonsnummer: NO936441114MVA
Chat er åpen på hverdager mellom 8.30 og 15.30

Spørsmål om forskriften, godkjenningsordningen, eller vil du sende kortbestilling på papirskjema?
Kontakt: ARBEIDSTILSYNET

Utdypende informasjon om ordningen finnes på:
www.arbeidstilsynet.no


Spørsmål om bestilling:

IDEMIA'S
SERVICETELEFON:

TLF: 820 77 306


 For CHAT - se nederst på siden!
(OBS! Betjent i samme tidsrom som telefonen)

Betjent hverdager
Kl. 08.30 - 11.00
Kl. 11.30 - 15.30

Samtalen koster kr. 14,- pr. min.
fra du velger tjeneste.
(Kun tilgjengelig fra Norge)

 
KORTBETALING
Fra 1. januar 2016 vil IDEMIA innføre kortbetaling for all produksjon av HMS-kort på www.renholdskort.no. 

www.renholdskort.no gjør online oppslag mot Brønnøysundregisteret i det øyeblikket en ordre blir bekreftet.
Sjekk at adressen stemmer eller kontakt Brønnøysund for å rette opp i dette.


PRIS
Fra 1. mars 2017 blir pris på Renholdskort indeksregulert.
Ny pris NOK 147,02 eks MVA + Porto.