HMS-kort for Renholdsnæringen
Skip Navigation Links.

English 

Velkommen til renholdskort.no

IDEMIA utsteder HMS-kort for Renholdsnæringen på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Virksomheten kan ikke påbegynne arbeidet med bestilling av HMS-kort før virksomheten har søkt Godkjenningsenheten om godkjenning og mottatt særskilt melding om at HMS-kort bestillinger kan påbegynnes.

Organisasjoner som har mottatt særskilt medling fra Arbeidstilsynet om at HMS-kort bestilling på påbegynnes, kan starte prosessen med registrering av Bestiller-ID og bestilling av HMS-Kort til ansatte.

Kortbestillinger vil fortløpende bli inspisert og sjekket mot offentlige registre. Deretter blir kortbestillingene liggende på vent inntil virksomheten får status Godkjent i Godkjenningsregisteret.
Ingen HMS-kort vil bli produsert/utsendt før virksomheten har fått status "Godkjent". Prosessen kan ta opp til flere uker.
 

Registrer Bestiller-ID

Logg inn

Status HMS-kort
Slik ser kortet ut.


Oppdatering av nye arbeidsforhold i AA-registeret

Arbeidsforhold kan nå meldes til AA-registeret via A-melding inntil to måneder før arbeidsforholdet starter.
HMS-kort kan bestilles fra arbeidsforholdet er startet.

Les mer på http://www.altinn.no/a-ordningen


HMS-kort endringer fra nyttår - både byggekort og renholdskort får nye farger

Fra 2. januar 2018 vil HMS-kortene få nytt design, med nye farger og QR-kode på baksiden av kortet som kan brukes til å sjekke status for HMS-kortet.

Renholdskort -- gammelt design

Renholdskort -- nytt design fra 2.januar 2018

 

Personopplysningsloven

Informasjon og innsyn: Personopplysningsloven §§ 19 og 20
Behandlingsansvarlig er Arbeidsdepartementet.
Arbeidstilsynet forvalter ordningen på vegne av departementet.
IDEMIA utsteder kortene på vegne av departementet.


OBERTHUR TECHNOLOGIES NORWAY AS, Organisasjonsnummer: NO936441114MVA

Spørsmål om forskriften, godkjenningsordningen, eller vil du sende kortbestilling på papirskjema?
Kontakt: ARBEIDSTILSYNET

Utdypende informasjon om ordningen finnes på:
www.arbeidstilsynet.no


Spørsmål om bestilling:

IDEMIA'S
SERVICETELEFON:

TLF: 820 77 306


 For CHAT - se nederst på siden!
(OBS! Betjent i samme tidsrom som telefonen)

Betjent hverdager
Kl. 08.30 - 11.00
Kl. 11.30 - 15.30

Samtalen koster kr. 14,- pr. min.
fra du velger tjeneste.
(Kun tilgjengelig fra Norge)

 
KORTBETALING
Fra 1. januar 2016 vil IDEMIA innføre kortbetaling for all produksjon av HMS-kort på www.renholdskort.no. 

www.renholdskort.no gjør online oppslag mot Brønnøysundregisteret i det øyeblikket en ordre blir bekreftet.
Sjekk at adressen stemmer eller kontakt Brønnøysund for å rette opp i dette.


PRIS
Fra 1. mars 2017 blir pris på Renholdskort indeksregulert.
Ny pris NOK 147,02 eks MVA + Porto.