HMS-kort for Renholdsnæringen
Skip Navigation Links.

English 

Driftsmeldinger

INNFØRING AV KORTBETALING
Oberthur Technologies Norway AS har fra Januar 2016 innført kortbetaling
Statlige og Kommunale virksomheter beholder fakturaordning - ta kontakt med oss på TLF: 820 77 306 eller chat, og oppgi org.nummer for å bli lagt til i fakturaordningen.

NB! Godkjent kvittering/faktura ved kortbetaling kan skrives ut fra www.renholdkort.no. Gå inn på "Mine Ordre" og ta utskrift av aktuell ordre. Da viser ordren reelt beløp trukket for HMS kort som er godkjent og sendt. (Avslått kort er utlignet til 0,-)

KUN KB4 PAPIRSKJEMAER KAN BENYTTES FRA 01.10.2016 , I TILLEGG TIL VANLIGE NETTBESTILLINGER PÅ WWW.RENHOLSKORT.NO

Velkommen til renholdskort.no

Oberthur Technologies Norway AS utsteder HMS-kort for Renholdsnæringen på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Virksomheten kan ikke påbegynne arbeidet med bestilling av HMS-kort før virksomheten har søkt Godkjenningsenheten om godkjenning og mottatt særskilt melding om at HMS-kort bestillinger kan påbegynnes.

Organisasjoner som har mottatt særskilt medling fra Arbeidstilsynet om at HMS-kort bestilling på påbegynnes, kan starte prosessen med registrering av Bestiller-ID og bestilling av HMS-Kort til ansatte.

Kortbestillinger vil fortløpende bli inspisert og sjekket mot offentlige registre. Deretter blir kortbestillingene liggende på vent inntil virksomheten får status Godkjent i Godkjenningsregisteret.
Ingen HMS-kort vil bli produsert/utsendt før virksomheten har fått status "Godkjent". Prosessen kan ta opp til flere uker.
 

Registrer Bestiller-ID

Logg inn

Status HMS-kort
Slik ser kortet ut.


Oppdatering av nye arbeidsforhold i AA-registeret

Arbeidsforhold kan nå meldes til AA-registeret via A-melding inntil to måneder før arbeidsforholdet starter.
HMS-kort kan bestilles fra arbeidsforholdet er startet.

Les mer på http://www.altinn.no/a-ordningen


Personopplysningsloven

Informasjon og innsyn: Personopplysningsloven §§ 19 og 20
Behandlingsansvarlig er Arbeidsdepartementet.
Arbeidstilsynet forvalter ordningen på vegne av departementet.
Oberthur Technologies Norway AS utsteder kortene på vegne av departementet.

OBERTHUR TECHNOLOGIES NORWAY AS, Organisasjonsnummer: NO936441114MVA
Chat er åpen på hverdager mellom 8.30 og 15.30

Spørsmål om forskriften, godkjenningsordningen, eller vil du sende kortbestilling på papirskjema?
Kontakt: ARBEIDSTILSYNET

Utdypende informasjon om ordningen finnes på:
www.arbeidstilsynet.no


Spørsmål om bestilling:

OBERTHUR'S
SERVICETELEFON:

TLF: 820 77 306


 For CHAT - se nederst på siden!
(OBS! Betjent i samme tidsrom som telefonen)

Betjent hverdager
Kl. 08.30 - 11.00
Kl. 11.30 - 15.30

Samtalen koster kr. 14,- pr. min.
fra du velger tjeneste.
(Kun tilgjengelig fra Norge)

 
KORTBETALING
Fra 1. januar 2016 vil Oberthur Technologies Norway AS innføre kortbetaling for all produksjon av HMS-kort på www.renholdskort.no. 

www.renholdskort.no gjør online oppslag mot Brønnøysundregisteret i det øyeblikket en ordre blir bekreftet.
Sjekk at adressen stemmer eller kontakt Brønnøysund for å rette opp i dette.


PRIS
Fra 1. mars 2017 blir pris på Renholdskort indeksregulert.
Ny pris NOK 147,02 eks MVA + Porto.